Kampus

Kampus

IS Petnica raspolaže sa vrhunski opremljenim kabinetima i laboratorijama – za hemiju, biohemiju, biologiju, fiziku, elektroniku, arheologiju, geologiju… U planu je izgradnja astronomske i klimatološke opservatorije. Laboratorije i kabineti u Petnici su multifunkcionalne i fleksibilne i omogućavaju mladima da dožive iskustvo naučnog istraživanja na realnim problemima uz pomoć profesionalne naučne opreme.

 • Smeštaj

  Istraživačka stanica ima svoj hotel kapaciteta 170 mesta u sobama sa 1, 2,3 i 4 ležaja. Sve sobe su sa kupatilom i klimatizovane.

 • null

  Sale za rad

  U okviru hotela je i desetak sala za rad različitog kapaciteta.

 • Restoran

  Restoran sa kuhinjom može jednovremeno uslužiti do 250 osoba.

 • Biblioteka

  Petnička naučna biblioteka sadrži preko 50,000 knjiga i časopisa i desetine hiljada elektronskih publikacija.

 • Laboratorije

  Vrhunski opremlje laboratorije.