Programi za srednjoškolce 2022. godine

Tokom 2022. godine, u IS Petnica su održani seminari sledećih programa za srednjoškolce:

ARHEOLOGIJA

Program

Osnovna odlika obrazovnog modela Programa arheologija usmerena je na sticanje novih saznanja i ličnog usavršavanja učesnika u domenu izučavanja ljudskih zajednica i kultura od daleke praistorije do savremenog doba. Pored upoznavanja sa osnovama arheološke nauke, metodama i tehnikama terenskog, kabinetskog i laboratorijskog rada, vođenja dokumentacije, kao i primene savremenih tehnologija u arheološkim istraživanjima, model rada forsira multidisciplinarni pristup rešavanja niza istraživačkih problema. Aktivnosti se realizuju kroz teoretska predavanja i u najvećem obimu praktične radionice u kojima učesnici zajedno stiču određena iskustva u istraživačkim procesima, očuvanju i prezentaciji kulturnih dobara, kao i mogućnostima primene i korišćenja naučnih metoda i tehnika iz gotovo svih naučnih disciplina. Poseban akcenat aktivnosti odnosi se i na pružanje prilike učesnicima za realizaciju konkretnih istraživačkih problema uz primenu metodologije profesionalnog naučnog rada i stručne pomoći od strane naših saradnika. Kroz ovakvu naučnu igru učesnici mogu dobiti jasnu predstavu kako izgleda put do novih saznanja i kako izučavanje čoveka nema naučnih granica.

Pratite naše aktivnosti i na: ahl.petnica.rs i https://www.facebook.com/isparheologija

Rukovodilac: Vladimir Pecikoza

U Petnici sam se prvi put pojavio na proleće 1990. godine na programu koji je Andrej Starović organizovao za učenike osnovnih škola posebno zainteresovane za oblast arheologije. Od tog perioda do 1992. godine dolazio sam u Petnicu i učestvovao na više različitih aktivnosti na programu arheologije kako za srednjoškolce, tako i za studente. Od 1992. godine učestvovao sam na programima arheologije i antropologije, kao i na terenskim aktivnostima Trešnjica, Rajac, Divčibare, Družetić, Židovar i sl. Nakon upisa arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 1996. godine, postajem student saradnik isključivo na programu arheologija, a potom od 2004. godine i stručni saradnik. Profesionalno sam angažovan u IS Petnica, na poziciji rukovodioca programa arheologija i odeljenja društvenih nauka od 2006. godine. Sa preko 100 arheoloških programa bio sam i rukovodilac Škole primenjene fotografije, kao i nekoliko multidisciplinarnih petničkih programa.

 

ASTRONOMIJA

Program

Poput većine programa u ISP, program našeg seminara je metodološki podeljen na dva grupe koje čine, mlađi (AST 1) odnosno stariji polaznici/e (AST 2).

AST 1 je namenjen polaznicnima/ama koji se prvi put susreću sa Astronomijom (možda i Petnicom). Kroz 3 seminara u toku godine, učesnici/e treba da se upoznaju sa osnovnom metodologijom, terminima i metodama kojima se pristupa u astronomiji (da budemo iskreni pod ovim mislimo da se radi matematika, matematika, i opet matematika zatim fizika i programiranje, a tu naravno ima vremena i za posmatranja, eksperimentalne vežbe i naravno nama najdražu obradu podataka). Programe nekih seminara koji su odrađeni ove godine možete videti na našoj veb prezentaciji.

AST 2 pohađaju polaznici/e koji su nakon Astronomije 1, odlučili da narednu godinu provedu u Petnici izrađujući svoj prvi istraživački rad, poznatiji kao „projekat“. Većina vremena na seminarima Astronomije 2 je povećena upravo izradi projekta, ali pored rada na projektima polaznici/e imaju priliku i da čuju predavanja stručnih saradnika/ca koji se bave nekom od mnogih astronomskih i astrofizičarskih disciplina. Ova predavanja su bitna jer vam mogu pomoći kako u izradi svog istraživanja tako i u odabiru teme za narednu godinu

Pratite naše aktivnosti i na: https://isp-ast.com/, https://www.instagram.com/ast.petnica/ i https://www.facebook.com/astpetnica/

Rukovodilac: Damnjan Milić

Zdravo!

Kako već znaš kako se zovem, hajde da se i predstavim!
Prvi put sam došao u Petnicu 2011. godine kao polaznik Letnje naučne škole. Do tada sam znao sve o svetu, a onda sam shvatio da ja zapravo ne znam „ništa“. Moram ti reći da sam se u taj osećaj zaljubio! Mada, moram ti priznati i da, koliko god mi se svidelo to što ne znam mnogo stvari, mnogo mi se više svidelo šta sam u datom okruženju počeo da popunjavam odgovore na sva pitanja koja su se samo nizala…
To se nastavilo i kasnije, kada sam postao polaznik programa astronomije, a zatim upisao studije Astrofizike koje i danas studiram.
I tako, odgovori su se samo nizali a sa njima i nova pitanja, pa danas znam šta i tebe zanima (jer verujem da je slično razmišljao i Damnjan u srednjoj školi).

Upravo zbog toga, danas rukovodim seminarom astronomije i sa sjajnim timom ljudi se trudim da napravimo najbolji mogući program astronomije za tebe i tvoje vršnjake koji imaju slična interesovanja kao i mi (ti)!

Vidimo se u Petnici!

BIOLOGIJA

Program

Tokom 2022. godine svi polaznici programa biologije imali su priliku da dva puta učestvuju u seminarima.

Polaznici koji su prvi put učestvovali na aktivnostima seminara biologije su imali priliku da se upoznaju sa spektrom disciplina u okviru oblasti i na teorijskom nivou obrađuju citologiju, molekularnu biologiju, botaniku, zoologiju, fiziologiju, genetiku i ekologiju. Pored teorijske osnove i pratećih zadataka, na ovom seminaru su polaznici iskusili rad na terenu sa biljkama i beskičmenjacima.

Naredni dolazak ovih polaznika na vežbovne seminare je bio prožet praktičnim aktivnostima. One su podrazumevale upoznavanje sa osnovnim principima rada u laboratoriji, praktičnim vežbama iz mikrobiologije, fiziologije biljaka i molekularne biologije, kao i načinima obrade prikupljenih podataka. Pored toga, na ovom seminaru su polaznici imali priliku da naučeno znanje iz oblasti terenskih istraživanja u biologiji, stečenog na prethodnom seminaru, primene tokom odlaska na jednodnevni teren na reku Gradac.

Polaznici koji drugi put dolaze na program biologije imaju priliku da svoje istraživačke ideje sprovedu u delo uz pomoć saradnika. Prilikom svog prvog dolaska na seminar su predstavljali svoje ideje. Sadržaj seminara je bio propraćen predavanjima i praktičnim radom iz oblasti forenzičke biologije, neurobiologije i biologije ponašanja. U letnjem periodu su polaznici tokom 10 dana izrađivali eksperimentalni deo svojih projekata iz oblasti mikrobiologije, biologije ćelije, molekularne biologije, ekologije, fiziologije biljaka i terenskih istraživanja u biologiji. Nakon ovih seminara je usledila obrada prikupljenih podataka i pisanje istraživačkih radova.

Pratite naše aktivnosti i na https://www.instagram.com/biologija_petnica/ i https://www.facebook.com/biologija.petnica

Rukovodioci: Ilija Pantelić i Dunja Pavlović

Ilija Pantelić

U Petnicu sam prvi put došao 2010. godine kao polaznik Letnje naučne škole. Na seminar Biologije sam došao 2014. godine kao polaznika i ostao naredne dve godine do upisa na fakultet. Od 2016. godine učestvovao i kao mladji saradnika seminara a od 2020. sam postao rukovodilac seminara Biologije. Pored toga sam vodio i tri Letnje naučne škole (2019, 2020, 2021). Paralelno sa radom u Petnici sam diplomirao na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a kasnije i masterirao na modulu ekologija. Trenutno sam student druge godine doktorskih studija na istom fakultetu, gde sam takođe i zaposlen kao istraživač pripravnik. Primarna interesovanja su mi konzervaciona ekologija, ekologija krupnih sisara i njihova kretanja. Svoja interesovanja za biologiju sam u velikoj meri spoznao kroz seminare IS Petnica, zbog čega sada radim na seminaru Biologije u nadi da ću pomoći nekim drugim budućim polaznicima.

 

 

Dunja Pavlović

U Petnicu sam prvi put došla na Letnju naučnu školu 2012. godine. U srednjoj školi, 2014. godine, sam došla na program Biologije kao polaznik, 4 godine kasnije sam angažovana kao saradnik, a od 2020. godine vodim ovaj seminar.
U međuvremenu sam završila Biološki fakultet i trenutno se bavim molekularnom genetikom tumora.

BIOMEDICINA

Program

U sklopu programa Biomedicine su tokom ove godine organizovani seminari za mlađe i starije polaznike.

Mlađi polaznici, koji su prvi put došli na program Biomedicine, zakoračili su u uzbudljivi svet biomedicinskih nauka. Kroz brojna predavanja i teorijske zadatke, mlađi polaznici su stekli znanja iz različitih oblasti, poput fiziologije, molekularne biologije i biohemije. Opremljeni ovim znanjem, mogli su uspešno da razumeju i izvode neke od najbitnijih eksperimentalnih tehnika u laboratoriji.

Mlađi polaznici, posle savladane prve godine na programu Biomedicine, postaju stariji polaznici. Stariji polaznici imaju zadatak da osmisle sopstveni eksperimentalni projekat, koji će izvesti u laboratorijama u Petnici. U toku ove godine, stariji polaznici su pokazali svoje znanje, kreativnost i upornost i uspešno su osmislili i izveli svoje projekte.

Na seminarima Biomedicine, polaznici su stekli dragoceno znanje i iskustvo u laboratoriji. Takođe, kroz druženje, kreativne aktivnosti i tribine, upoznali su se sa novim idejama i stekli nezamenjiva prijateljstva i poznanstva.

Pratite naše aktivnosti i na https://www.instagram.com/petnicabmd/

Rukovodioci: Mihajlo Stašuk i Luka Velimirov

Mihajlo Stašuk

U Petnicu sam kao polaznik došao 2016. godine na program kombinovanih nauka, a od 2017. godine bio sam polaznik programa Biomedicine. 2018. godine upisujem Biološki fakultet, modul molekularna biologija i fiziologija. Iste te godine učestvujem u organizaciji Letnje naučne škole u ISP u ulozi mlađeg saradnika, a 2019. postajem mlađi saradnik programa Biomedicine. Naši polaznici me znaju po predavanjima iz oblasti ćelijske i molekularne biologije, kao i po mentorstvima mikrobioloških projekata. Zajedno sa Lukom Velimirov vodim program Biomedicine od 2022. godine. Naš program je namenjen srednjoškolcima zainteresovanim za molekularne osnove fizioloških procesa. Moj glavni cilj kao rukovodioca programa je da srednjoškolcima kroz predavanja, tribine i diskusije približim pojam biološke plastičnosti i njegove molekularne osnove – znanje koje je primenljivo i van okvira nauke.

 

 

Luka Velimirov

U Petnicu sam došao kao polaznik 2017. godine, na seminar biomedicine. Na seminaru biomedicine sam 2019. godine u ulozi mlađeg saradnika, a od 2022. godine sam rukovodilac. Student sam četvrte godine Molekularne biologije i fiziologije na Biološkom fakultetu u Beogradu. Zanima me sve živo (obzirom da volim biologiju). Seminar biomedicine vidim kao utočište za sve ljude koje zanima multidisciplinarni pristup izučavanja raznovrsnih tema vezanih za ljudsko zdravlje i biotehnologiju.

DIZAJN

Program

Živimo okruženi dizajnom, vizuelnim porukama, predmetima, u vremenu kad dizajn određuje naš sistem vrednosti, stavove, navike, pripadnost društvenim grupama. Zar nije važno da znamo šta je dobar dizajn, i kako se do njega dolazi? Kroz kombinaciju teoretskih predavanja, prezentacija slučaja i praktičnih radionica polaznici se uče dizajnerskom razmišljanju, metodologiji, procesima i kreativnim veštinama.

Program dizajna je prethodne godine realizovan kroz dva seminara (zimskog i letnjeg) na kojima su zajedno učestvovali novi i stari polaznici. Svi seminari su relizovani uz pomoć brojnih stručnih saradnika koji dolaze iz sfera dizajna, arhitekture, ili sveta multimedija. Neki od njih su predavači na visokoškolskim ustanovama u zemlji i regionu, dok su ostali tek na početku svog razvojnog puta ili još uvek na studijama. Programi su osmišljeni kao dinamična kombinacija teorije i praktičnih vežbi – radionica kroz koju se polaznici upoznaju prvo sa tim šta je uopšte dizajn i viuzelna pismenost, a potom sa različitim aspektima dizajnerske prakse sa akcentom na kritičko sagledavanje pozicije dizajna u savremenom društvu.

Početni, zimski seminar koncipiran je kao kombinacija predavanja (teorijskih i studija slučaja) i radionica na temu dizajna, arhitekture i umetnosti. Simuliranje mentorskog iskustva, kroz hibridni format koji predviđa simultano sprovođenje nekoliko aktivnosti u manjim grupama. Seminar ima za cilj da polaznike uputi u pomenute oblasti, da im uvid u osnovni jezik dizajna, pokaže kako dizajneri razmišljaju, i kako izgleda radni proces u kreativnim projektima.

Letnji seminar bio je posvećen daljem razvoju veština i znanja svakog polaznika kao i razvijanju sposobnosti rada u timovima na kreativnim projektima. Seminar je organizovan tako da su polaznici podeljeni u grupe od petoro ili šestoro članova. Svaka grupa predstavljala je jedan kreativni tim – dizajn studio koji ima za zadatak da osmisli svoje ime i vizuelni identitet, kao i da dizajnerski obeleži svoj radni prostor. Cilj letnjeg seminara je da polaznici kroz seriju predavanja, istraživanja zadate teme, realizuju svoj grupni dizajnerski rad. Svaka grupa radi na jednom velikom projektu, na ovom seminaru bilo je to dizajniranje eksperimentalnog fonta, tako što prolazi pažljivo postavljene metodološke korake: uvodna predavanja, kreativni brief, istraživanje, koncept, skiciranje, prezentacija koncepta, razrada i idejna rešenja, finalizacija, produkcija i završna prezentacija. Pored glavnog projekta polaznici u prvoj polovini seminara prolaze kroz seriju različitih kreativnih vežbi manjeg obima, radionica sa gostujućim predavačima, diskusija nakon filmskih projekcija i ličnih prezentacija koje se bave različitim dizajnerskim sadržajima. Ovaj seminar imao je za cilj da svi polaznici istraže svoja interesovanja i sposobnosti u okviru nekog od polja dizajna i dizajnerskog promišljanja generalno. Ove godine bila je to tipografija. Proizvod je bio sitoštampani magazin, samostalno izrađen od strane polaznika uz pomoć gostojućeg predavača i saradnika.

Pratite naše aktivnosti i na https://www.instagram.com/petnicadizajn/ 

Rukovoditeljke: Teodora Ćirić i Sonja Jovanović

Teodora Ćirić

Prvi put u IS Petnicu dolazim 2013. godine, kao polaznik zimskog seminara lingvistike. Nakon prvog iskustva odlučujem, da se u Stanicu sigurno vraćam. Na seminaru dizajna sam od 2014. godine, kao polaznik, mlađi saradnik i na kraju rukovodilac od 2020. U julu 2021. završavam Master akademske studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno radno iskustvo stičem kao pripravnik u Birou za projektovanje „DOMUS“ u svom rodnom gradu, Paraćinu. Seminar danas organizuje tim, čija je većina, zajedno sa mnom, odrasla i svoje puteve krojila u odnosu na iskustva stečena na seminaru, i u Stanici. Radujemo se da svoja znanja i veštine podelimo, i upoznamo novajlije sa dizajnom u svim svojim sferama.

Pratite moj rad na: https://www.behance.net/ciriust

 

 

Sonja Jovanović

Prvi susret sa stanicom bio je 2014. godine, dolaskom na zimski seminar Dizajna. Do 2018. bila sam polaznik, a od tada do 2021. tu sam u svojstvu saradnika. 2021. godine postajem rukovodilac seminara. Po zvanju sam diplomirani arhitekta, ali sam u praksi daleko više dizajner. Drago mi je da imam priliku da seminaru vratim barem delić onoga što je meni pružio, a to je profesionalna orijentacija, prijateljstva, izgradnja senzibiliteta i upoznavanje metodologije koja je zaista primenljiva na sve discipline unutar dizajna i arhitekture. Mogu sa sigurnošću reći da je ovo najbolji edukativni program za kreativne srednjoškolce na našim prostorima, i da je sjajan i jedinstven dodatak formalnom obrazovanju.

 

DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE NAUKE

Program

U 2022. godini, jednogodišnji program društveno-humanističkih nauka, realizovan je tokom zimskog i letnjeg seminara. Cilj programa bio je upoznavanje polaznika sa time: Šta su društvene nauke a šta humanistika? Čime se one sve bave? Kojim metodama se one koriste? Kako proučavati umetnosti?

Tokom zimskog seminara, osim predavanja, polaznici su imali priliku da kroz praktični rad teoriju pretvore u praksu – odnosno da sami uvide kako izgleda početni korak u jednom istraživačkom postupku, putem tumačenja pojedinačnih i „krovnih“ pojmova, iz različitih društveno-humanističkih disciplina.

Letnji seminar bio je posvećen pojmu: sećanja, te su polaznici imali priliku da uvide kako izgledaju multidisciplinarnost i interdisciplinarnost u društveno-humanističkim naukama. Tokom seminara, polaznici su imali različite radionice – tokom kojih su, uz pomoć predavača, primenjivali metodologiju pojedinih disciplina na temama koje se tiču sećanja.

Tokom celog programa, polaznici su se upoznavali sa osnovama akademskih veština i naučnog pisanja – koje su vežbali putem pisanja: prikaza knjiga, seminarskih radova i stilskih vežbi.

Pratite naše aktivnosti i na https://www.instagram.com/dru.hum/

Rukovodilac: Ivan Mileković

U Petnici sam od 2015. godine, prvo kao polaznik na programu istorije – zatim kao saradnik na programima istorije i kombinovanih nauka, a od 2022. rukovodim programom društveno-humanističkih nauka. Pored toga, trenutno završavam studije istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Iskustvo u Petnici mi je pomoglo da razumem šta je to nauka (ne samo istorija, već i društveno-humanističke nauke uopšte), čime se one bave, a na kraju – pomoglo mi je da izaberem svoj put. Nadam se da će iskustvo u Petnici i budućim polaznicima podjednako značiti!

EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I HEMIJA

Program

Krećući se na skali dimenzija od nanometara (struktura atoma i hemijske veze), preko nekoliko mikrometara (svet ćelija, mirkoorganizama i biomakromolekula), do milimetara, centimetara i metara (biljni i životinjski svet) polaznici seminara Eksperimentalna biologija i hemija upoznaju se sa značajem multidisciplinarnosti i neraskidivom povezanošću ovih nauka. Idealan za srednjoškolce koji još uvek nisu potpuno sigurni gde tačno na ovoj skali leže njihova najveća interesovanja, EBH kroz eksperimente i teoriju pruža svojim polaznicima od svega po „malo“ i time im pomaže da formiraju i spoznaju svoje afinitete.

Pratite naše aktivnosti i na https://instagram.com/ebh_isp

Rukovodioci: Vladimir Đurović i Milica Perić

Vladimir Đurović

Zovem se Vladimir Đurović i imam 26 godina. Po zanimanju sam doktor medicine. Završio sam studije medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2021. godine. Trenutno sam na prvoj godini doktorskih studija na istom fakultetu. U slobodno vreme se bavim statistikom i tu i tamo učim japanski, よろしくお願いします. U Petnicu sam kao polaznik došao 2015. godine na program EBH, a saradnik sam postao 4 godine kasnije. Od 2021. godine sam rukovodilac pomenutog programa. Program EBH je *leglo* ljudi raznih interesovanja i sfera obrazovanja, i mogu slobodno da kažem da sam ponosan što sam deo takve *smeše*. Imajući u vidu da sam seminar prošao i posmatrao iz svih mogućih uglova (polaznik, saradnik, rukovodilac), to je valjda dovoljna garancija da nečemu vredimo :).

 

 

 

Milica Perić

Prvi put bila sam polaznik LNŠ-a 2010. godine. Potom, u prvom razredu srednje škole, polaznik prvog ikada održanog EBH seminara, davne 2012. Do kraja srednje škole (2013-2015) polaznik na programu hemije. Tokom osnovnih studija (2015-2019) bila sam student saradnik na hemiji i EBH, a od početka master studija, do danas (2020-…) rukovodilac EBH i stručni saradnik na hemiji. Završila osnovne i master studije hemije na Hemijskom fakultetu BU, trenutno student doktorskih studija na Univerzitetu Fridrih Šiler u Jeni, u Nemačkoj, iz oblasti organske hemije. Zaposlena na fakultetu u Jeni kao asistent u nastavi. Zanimljivost: prohodala ispod trešnje u staroj, baš staroj Petnici 🙂

 

ELEKTRONIKA

Program

Program elektronike je nakon pauze ponovo počeo sa radom u toku 2022. godine. Fokus programa je na elektronici, hardver dizajnu i praktičnom radu. Kako elektronika ima primene u skoro svim naučnim i inženjerskim oblastima, cilj je da se ta prednost maksimalno iskoristi kroz multidisciplinarne teme, projekte i saradnju sa ostalim programima.

U toku 2022. polaznici su imali priliku da čuju fundamentalna predavanja na zimskom seminaru iz elektrotehnike, merenja, fizike i matematike i niz naprednih i veoma različitih predavanja na letnjem seminaru od strane eksperata iz industrije i istraživača iz akademije. Tokom letnjeg seminara radilo se i na realizaciji praktičnih projekata iz oblasti elektronike, mehatronike i robotike. Interdisciplinarni jesenji seminar je dao mnogo novih ideja za projekte u toku 2023. godine.

Pratite naš rad i na https://www.instagram.com/ele.petnica/, a korisne materijale i naše projekte objavljivaćemo na https://github.com/Elektronika-u-Petnici

Rukovodioci: Stevan Golubović i Milan Todorović

Stevan Golubović

Na prvi seminar u Petnici kao polaznik došao sam na Letnju naučnu školu 2010. Nakon toga, posle dosta dvoumljenja između elektronike i astronomije, postao polaznik (kasnije i saradnik) na programu astronomije i bio aktivan u Petničkoj meteorskoj grupi. Imam jako široka interesovanja pa sam dosta vremena provodio i na drugim šrogramima i pomagao gde god je bilo prostora za primenu elektronike u projektima. Studirao sam elektroniku. Prvi posao mi je bio u oblasti mobilne robotike/mehatronike; pošto mi se to jako dopalo, osnovao sam svoju firmu koja se bavi pružanjem inženjerskih usluga i proizvodnjom baš u tom polju što mi je omogućilo da radim na puno različitih projekata i rešavanju problema iz oblasti elektronike i mašinstva.

 

 

 

Milan Todorović

U Petnici sam na programu informatike prvi put bio aktivan u jesen 1983. Kao mlađi saradnik na Letnjoj naučnoj školi prvi put sam ulestvovao 1986 i od tada sam svake godine učestvovao u realizaciji seminara računarstva, kao saradnik i rukovodilac. Gostovao sam i na mnogim drugim grupama sa predavanjima vezanim pretežno za informatičke teme. Formalno obrazovanje stekao sam na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Radim kao nezavisni konsultant i predavač i sarađujem sa domaćim i stranim kompanijama.

Vođenje programa elektronike (ELE), preuzeo sam sa željom da u Petnici ponovo izgradimo grupu koja će zainteresovanim polaznicima pomoći da spoje moderne i klasične metode rada i da ih motiviše da nastave da se dubinski bave – kako fundamentalnim naučnim principima, tako i praktičnom realizacijom svojih ideja.

Pratite moj rad i na https://www.linkedin.com/in/swiftskipper/

 

FIZIKA

Program

Program fizike je u 2022. godini održavao seminare za polaznike koji su prvi put u stanici (mlađi polaznici) i one koji su već ranije pohađali seminare (stariji polaznici).

Prvi seminar za mlađe polaznike je namenjen upoznavanju polaznika sa time kako izgleda naučni rad i proučavanje naučne literature, kroz seminarske radove na zadatu temu. Takođe, ovo iskustvo omogucava polaznicima da unaprede svoje veštine prezentovanja pred publikom kroz prezenatcije naučenog. Na drugom, letnjem, seminaru za mladje polaznike, polaznici se upoznaju sa eksperimentalnim metodama kroz vođene laboratorijske vežbe a nakon toga rade projekat u trajanju od nekoliko dana koji se radi samostalno ili u paru. Kroz ceo ciklus seminara sa održavaju različita naučno-popularna i stručna predavanja od strane drugih saradnika i kolega sa domaćih i inostranih univerziteta, kako bi polaznici stekli uvid u to čime se fizika bavi u moderno vreme i stekli teorijske znanja za kasnije bavljenje istom.

Seminari za starije polaznike se baziraju na radu na celogodišnjem projektu, koji polaznici predlažu, a zatim potpuno definišu u dogovoru sa saradnicima na prvom seminaru. Pre početka samog ciklusa, polaznici predlažu ideju za rad, nakon čega saradnici daju svoje mišeljenje i u saradnji sa polaznicima dolaze do finalne ideje. Nakon toga, fokus je na radu na projektu, mada se u toku seminara i dalje održavaju naučno-popularna i stručna predavanja, višeg nivoa nego na seminaru za mlađe polaznike. Nakon završenog projekta, polaznici se pripremaju za Petničku konferenciju uvežbavajući prezentovanje.

Pratite naše aktivnosti i na https://www.instagram.com/fizikalci/

Rukovodioci: Emilja Đorđević i Andrej Jakovljević

Emilja Đorđević

U IS Petnica sam prvi put došla 2015. godine, u prvoj godini srednje škole, kao polaznica programa tehničkih nauka, a naredne tri godine pohađala sam seminare fizike. Nakon što sam 2018. godine upisala Elektrotehnički fakultet, u IS Petnica sam ostala aktivna u ulozi mlađe saradnice. Od kraja 2021. godine, jedna sam od dvoje rukovodilaca seminara fizike i vodim seminare prve godine, na koje dolaze novi polaznici našeg programa.
Kroz naš program seminara, nastojimo da polaznicima podstaknemo radoznalost, negujemo kreativnost i kritičko mišljenje, i očuvamo ljubav prema fizici, sticanju znanja i nauci uopšte.

Pratite moj rad i na https://www.linkedin.com/in/emilija-djordjevic-6217641b9/

 

 

 

Andrej Jakovljević

Polaznik sam u IS Petnici od 2013. godine i Letnje naučne skole, tada kao osnovac. Nakon toga sam bio polaznik na programu fizike 4 godine, a zatim, od 2018., i saradnik na istom. Trenutno studiram na Elektrotehničkom Fakultetu u Beogradu, na smeru Softversko Inženjerstvo. Volim programiranje, rešavanje problema i želeo bih da algoritamski način razmišljanja prenesem i na sam program fizike!

Pratite moj rad i na https://www.linkedin.com/in/andrej-jakovljevic-b49778199/

GEOGRAFIJA

Program

Polaznici seminara geografije 2022. godine imali su prilike da se kroz brojna predavanja, vežbe i terenski rad upoznaju sa geografijom kao naukom i njenim brojnim disciplinama. Cilj zimskog seminara bio je da polaznici upravo kroz predavanja i vežbe usvoje opšta teorijska znanja iz različitih geografskih oblasti. Tako da su polaznici imali prilike da nauče nešto o geografkim kartama i načinom njihove primene, različitim fizičko-geografskim (geomorfološkim, hidrološkim, biogeografskim, klimatološkim) pojavama i procesima. Klimatskim promena, prirodnim nepogodama i njihovom uticaju na stanovništvo i kretanje stanovništva ali i na životnu sredinu. Deo aktivnosti bio je posvećen i GIS-u, primeni GIS-a i novim tehnologijama koje se koriste u geografskim istraživanjima. U toku vežbovnog seminara polaznici su imali prilike da se upoznaju sa metodologijom rada na terenu i da praktično primene neka od prethodno stečenih znanja. Da se orijentišu u prostoru uz pomoć karte i kompasa, vrše razna terenska merenja, prepoznaju različitie geografske pojave, procese i oblike reljefa. Polaznici su se upoznali i sa načinom prikupljanja podataka na terenu, daljinskom detekcijom (snimanje dronom), izradom 3D modela ali i sa načinom obrade prikupljenih podataka, njihovom analizom i prezentovanjem.

Pratite naše aktivnosti i na https://geografijaupetnici.wixsite.com/ggrup

Rukovodioci: Milan Marković i Elena Tadić

Milan Marković

U IS Petnica sam prvi put došao 2018. godine kao mlađi saradnik na tada potpuno novom programu Geografije. U ulozi mlađeg saradnika proveo sam dve godine nakon čega 2020. godine postajem i jedan od rukovodilaca programa Geografije. Osnovne i master studije geografije završio sam na Geografskom fakultetu u Beogradu.

 

Elena Tadić

Prvi put sam u IS Petnicu došla kao polaznik seminara Plava planeta 2015. godine. Od 2017. godine aktivno se bavim radom na programima u stanici, a od 2021. godine kao rukovodilac programa geografije. Trenutno sam student doktorskih studija – geografske nauke na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, kao i student 4. godine zaštite životne sredine na Univerzitetu Edukons. Svoje slobodno vreme najviše volim da provodim u prirodi, te često idem na planinarenje ili putovanja.
Verujem da je veoma bitno upoznati svet oko sebe, kako bi mu se najbolje prilagodio i iskoristio njegove prednosti, te je geografija, zajedno sa ostalim geo-naukama, veoma bitna za svakodnevni život. Mi se na seminaru trudimo da što više stvari polaznici iskuse upravo na terenu, u prirodi, gde stečeno znanje sa seminara i iz škole mogu da primene u rešavanju različitih zadataka i problema.

Pratite moj rad i na https://www.linkedin.com/in/elena-tadic

GEONAUKE

Program

Program geologije u Istrazivačkoj stanici Petnica osnovan je 1990. godine. Pet godina nakon toga, 1995. osnovan je i program hemije voda. Ova dva programa imala su odvojene seminare za mlađe polaznike, dok su seminari za starije polaznike organizovani zajedno. Od 2005. godine, programi se ujedinjuju i tako nastaje program Geologije i hidrohemije kakav poznajemo danas. Za mlađe polaznike organizuju se zimski i letnji seminari, jesenje radionice, dok za starije polaznike organizujemo i prolećne radionice.

Na našem programu polaznici se upoznaju sa osnovama geoloških naučnih disciplina kao što su paleontologija, tektonika, istorijska geologija, stratigrafija i mnoge druge. Osim toga polaznici imaju priliku da dođu u prvi kontakt sa inženjerskim geološkim disciplinama kao što su hidrogeologija, geotehnika i geofizika.

Tokom seminara polaznici imaju priliku da čuju veliki broj predavanja iz oblasti geologije i hidrohemije. Osim toga u sklopu seminara organizuje se veliki broj terenskih aktivnosti u vidu izleta u okolini stanice i široj okolini Valjeva. Stariji polaznici imaju mogućnost da se bave istraživanjima na terenu i u laboratoriji. Istraživački radovi naših polaznika se bave savremenom evolucijom reljefa, mineralnim sirovinama, zagađenjem podzemnih i površinskih voda i mnogim drugim zanimljivim istraživačkim pitanjima.

Pored istraživanja koja su vezana za oblast geologije, naši polaznici imaju priliku da se bave i hidrohenijskim istraživanjima. Prelep spoj geologije i hemije. Na prvi pogled te dve discipline nemaju nikakvu dodirnu tačku, ali kada se malo više približimo nauci shvatamo da te dve discipline nikako ne mogu da se odvoje. Polaznici programa Geonauka razvijaju multidisciplinarnost od prvog dana dolasna u stanicu. U školi nemaju priliku da tako nešto probaju, zato smo ponosni na svaki aspekt našeg seminara.

Pratite naše aktivnosti i na https://programgeonauka.wixsite.com/ (sajt je u izradi)

Rukovoditeljke: Anastasia Ninić i Maša Vulović

Anastasia Ninić

Zovem se Anastasia Ninić, studentkinja sam završne godine osnovnih studija Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu na katedri za dinamičku geologiju. Rođena sam u Vlasenici (BiH), 1999.godine gde sam završila osnovnu školu. Od detinjstva sam imala želju da se bavim vulkanologijom, te sam upisala srednju Geološku i hidrometeorološku školu „Milutin Milanković“ u Beogradu. Tokom školovanja upoznata sam sa Istraživačkom stanicom Petnica i programima koje ona nudi. Od drugog razreda srednje škole bila sam polaznik na programu Geologije i hidrohemije, gde sam se prvi put susrela sa istraživačkim radom. U trećem razredu pozvana sam da u realizaciji programa učestvujem kao mlađi saradnik,a kasnije i kao student saradnik. Trenutno vodim program Geologije I hidrohemije, zajedno sa koleginicom Mašom Vulović.

Petnica za mene svakako predstavlja mesto gde sam se upoznala sa stvaranjem ideja, realizacijom projekta, novim metodama i različitim pristupima učenja novih stvari. Međutim, pre svega Petnica je mesto gde sam upoznala veliki broj uspešnih ljudi, stručnjaka iz različitih oblasti, od kojih su mnogi postali i dobri prijatelji.

 

 

Maša Vulović

Moje ime je Maša Vulović, rođena sam u Beogradu, 1999. godine. Živim na Avali, gde sam završila Osnovnu školu „Vasa Čarapić“. Došlo je vreme da se upiše srednja škola, međutim nisam bila sigurna da li je Geološka i hidrometeorološka škola „Milutin Milanković“ u tom trenutku bila pravi izbor za mene. Kada sam došla u Istraživačku stanicu Petnica, kao polaznik 2016. godine, na program Geonauka, shvatila sam da je srednja škola bila pravi izbor, a da je hidrogeologija nauka kojom želim da se bavim čitavog života. Logičan sled događaja jeste upisivanje Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Nijednog momenta nisam žalila zbog svojih izbora. Trenutno sam završna godina osnovnih akademskih studija, a ljubav prema nauci sam razvila zahvaljujući Petnici. Svoje prve korake u Petnici sam napravila 2016. godine. Tih sedam godina, koliko sam trenutno u stanici, je prošlo brzinom svetlosti, a iza sebe sam ostavila dva samostalna istraživačka rada kao polaznik. Ubrzo sam postala i saradnica na istom programu, gde sam imala priliku da budem mentor na pet polazničkih radova. Trenutno se nalazim na poziciji rukovodioca programa Geonauka, zajedno sa koleginicom Anastasiom Ninić. Petnica me je naučila mnogim stvarima i veoma sam srećna što sam deo Petničke ekipe!

HEMIJA

Program

Tokom godine program hemije je realizovao seminare za mlađe (HEM N) i starije polaznike (HEM S), uživo u Petnici i u online formatu.

Seminari za nove polaznike (HEM N) su posvećeni polaznicima koji se prvi put susreću sa hemijom u Petnici. Kroz godišnji ciklus od tri seminara polaznici su upoznati sa osnovnim pojmovima Opšte i neorganske hemije, sa osnovnim pojmovima i metodama Analitičke hemije i strukturnih instrumentalnih metoda, osnovnim tehnikama laboratorijskog rada, primenom metoda na realnim uzorcima, sa planiranjem i postavkom eksperimenta, prikupljanjem, obradom i predstavljanjem dobijenih rezultata merenja, pisanjem izveštaja o realizovanim vežbama, pravljenjem prezentacija i prezentovanjem urađenih vežbi. Bitni segmenti programa su bili i predavanja iz medicinske hemije, hemije kompleksnih jedinjenja, elektrohemijskih metoda, molekulski obeleženih polimera, kao i izrada zadataka, korišćenje stručne literature, pisanje i prezentovanje seminarskih radova, primena računara.

Seminare za stare polaznike (HEM S) pohađali su uglavnom polaznici koji su prethodne godine bili na programu hemije za nove polaznike ili su bili polaznici programa EBH. Kroz godišnji ciklus od četiri seminara polaznici su upoznati sa novim temama i istraživanjima iz organske hemije, biohemije, elektrohemije, supramolekulske hemije, zatim sa savremenim instrumentalnim metodama analize. Posebna pažnja je posvećena metodološkoj pripremi polaznika kao i samoj realizaciji istraživačkih radova tokom letnjih seminara. Realizovana su i predavanja na teme koje reprezentuju interdisciplinarnost naučnih istraživanja (fotosvičevi, metalno-organske umrežene strukture, zelena hemija….) koje će potencijalno dati nove mogućnosti za teme istraživačkih radova polaznika za seminare naredne godine.

Pratite naše aktivnosti i na https://www.facebook.com/isphemija

Rukovoditeljka: Nina Jevtić

Nina Jevtić

Rođena sam u Valjevu 1962. godine. Završila sam Hemijski fakultet, Univerziteta u Beogradu (smerovi – nastava hemije i biohemija) i diplomirala na smeru Nastava hemije. U Petnici sam od 1990. zaposlena kao Rukovodilac programa hemije. Osim toga, bila sam i Koordinator programa za stručno usavršavanje nastavnika na programima u ISP i rukovodilac seminara za nastavnike hemije, vodila sam i specijalizovane seminare za učitelje i nastavnike, seminare za valjevske osnovce i osnovce Kolubarskog okruga, seminare za osnovce i srednjoškolce u okviru programa Naučni dan, Letnju naučnu školu 2020, specijalizovane programe za studente i bila koordinator LNŠ 2022. Član sam Upravnog odbora Petnice od 2021. godine.

U godini kada Petnica obeležava 40 godina postojanja, realizovala sam preko četiri stotine seminara.

Ponosna sam na generacije mladih koji su prošli kroz razne petničke programe, posebno na polaznike programa hemije.

 

 

ISTORIJA

Program

Program istorije u toku 2022. godine odvio se u dva ciklusa, za starije i mlađe polaznike. I stariji i mlađi polaznici su po dvaput dolazili u Petnicu.

Mlađi polaznici su se na zimskom seminaru upoznali sa osnovnim pojmovima istorijske nauke. Pored toga, sa njima je raspravljano šta razlikuje istoriju od pseudoistorije, i kako prepoznati stranputice istorijskog revizionizma. Na letnjem seminaru su polaznicima predstavljeni različiti pristupi proučavanju prošlosti. U toku oba seminara polaznici su samostalno radili na zadacima spram svojih interesovanja.

Stariji polaznici su na zimskom seminaru obučeni da kritički proučavaju arhivsku građu. Duži, letnji seminar posvećen je raznolikim izvorima: antičkim, srednjovekovnim, savremenim (štampa, memoari). Polaznici su u grupama radili na građi i okušali se u istoriografskom poslu.

Van Petnice, mlađi polaznici bili su angažovani pisanjem seminarskog rada, prikaza knjige i mesečnih izveštaja o kulturi u njihovom mestu. Stariji polaznici su bili posvećeni radu na samostalnim istraživačkim projektima u lokalnom arhivu ili biblioteci i mesečnoj analizi istoriografskih članaka.

Pratite naše aktivnosti i na https://instagram.com/istorija.petnica

Rukovodilac: Vukašin Zorić

Vukašin Zorić

Rođen sam u Novom Sadu, gde sam završio osnovnu i srednju školu. U Petnicu sam došao 2012. kao polaznik programa istorije. Istoriju sam završio u Beogradu (2019) kao student generacije, i masterirao je 2020. Od tad sam doktorand na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde sam i zaposlen kao istraživač-pripravnik. Program u ISP vidim kao jedinstvenu priliku da se polaznici upoznaju sa time što istorija kao nauka jeste, i da naprave svoje prve poduhvate sledeći principe zanata istoričara.

Pratite me i na https://instagram.com/zoric.v

 

 

KOMBINOVANE NAUKE (tzv. Sveminar)

Program

Tokom poslednjeg ciklusa, program kombinovanih nauka održan je u dva navrata. Polaznici su na zimskom seminaru imali priliku da se upoznaju da osnovima metodologije društvenih i prirodnih nauka, kao i da probaju da spoje svoja široka interesovanja upoznavanjem sa multidisciplinarnim pristupima u naučnom radu. Nakon zimskog seminara polaznici počinju da utvrđuju koje im se oblasti najviše sviđaju, ali i koje oblasti im se ipak ne sviđaju. Dalje usmeravanje interesovanja naši polaznici imaju priliku da nastave na letnjem seminaru, gde su pored intenzivnog predavačkog programa polaznici prethodne godine sprovodili i svoja interdisciplinarna istraživanja u grupama. Tokom letnjeg seminara smo imali priliku da učimo, između ostalog, o fotosintetičkim pigmentima, kako proveravamo ispravnost voda, kakve su optičke odlike soja sosa, pa i kako računamo fraktalnu dimenziju papira. Polaznici su radili kako na terenu, tako i u laboratorijama, i učili da u praksi koriste istraživačke alatke prirodnih i društvenih nauka. Svake godine program seminara kombibnovanih nauka prilagođavamo interesovanjima naših polaznika i stvaramo sadržaj koji ima za cilj inspirisanje multidisciplinarnosti i naučne saradnje.

Pratite naše aktivnosti i na https://www.instagram.com/sveminar/

Rukovoditeljke: Katarina Stekić i Teodora Torbica

Katarina Stekić

Moje petničko putovanje počelo je davne 2013. godine kada sam bila polaznica na seminaru društveno-humanističkih nauka. Kao polaznica i saradnica na više različitih programa u Petnici, tokom godina sam imala priliku da se na interdisciplinaran način upoznam sa različitim sferama kako društvenih, tako i prirodnih nauka. Po struci sam psihološkinja, trenutno na doktorskim studijama na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde radim kao istraživačica. Kada nisam na fakultetu, svoje radne dane provodim u Centru za promociju nauke gde se godinama bavim organizacijom naučno-popularnih manifestacija i učešćem u istim, kao i pisanjem za naučno-popularne portale. Angažovana sam na nekoliko evropskih projekata koji imaju cilj podizanje kvaliteta naučnog obrazovanja u Srbiji. Moje primarno naučno interesovanje je neurokognicija – oblast u kojoj imam prilike da razvijam svoja interdisciplinarna interesovanja, prenoseći ih dalje na svoj Petnički rad. Kao rukovoditeljka programa kombinovanih nauka, za glavni cilj programa postavljam upoznavanje polaznika sa načinima na koje različite naučne discipline mogu da se međusobno dopunjuju znanjem i dođu do napretka koji bez saradnje ne bi bio moguć.

Pratite moj rad i na https://www.linkedin.com/in/katarina-steki%C4%87-869427179/

 

 

 

Teodora Torbica

Ja sam Teodora Torbica i moja petnička priča počela je 2015. godine, kada sam kao polaznik primljena na program biologije. Na svom matičnom programu provela sam tri godine, nakon kojih sam, po upisivanju fakulteta, postala i mlađi saradnik. U oktobru 2021. postala sam rukovodilac programa kombinovanih nauka, ili kako ga interno, od milošte, zovemo – Sveminar. Trenutno sam student master studija biomedicinskog inženjerstva na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i kada me pitaju zašto mašinstvo nakon dugogodišnjeg angažmana iz oblasti biologije, kažem: „I have approximate knowledge of many things!“.

Po mom mišljenju, da biste u današnje vreme bili uspešni inženjeri, naučnici i ljudi uopšte, neophodan je otvoren i agilan pristup u rešavanju problema. Na osnovu svih dosadašnjih saznanja, neosporno je da su fundamentalne nauke i inženjerstvo međusobno isprepletene, neodvojive i komplementarne, što dalje implicira da je ključ za postizanje značajnog naučno-tehnološkog napretka civilizacije upravo interdisciplinarnost.

S obzirom da je jedan od primarnih ciljeva Sveminara razvijanje kritičkog mišljenja kroz program formiran na interdisciplinarnom pristupu, kao i na osnovu svog predivnog petničkog iskustva – smatram da je idealno mesto za učenje prvih koraka ka tom napretku nesumnjivo Petnica.

Pratite moj rad i na https://www.linkedin.com/in/littlebag/

LINGVISTIKA

Program

Na programu lingvistike u Petnici polaznici_ce imaju priliku da saznaju šta sve to lingvistika jeste, šta nije i šta može da bude. Stoga, krećući od teorijskih osnova nauke o jeziku, polaznici_ce našeg seminara upoznaju se sa istorijskim razvojem lingvistike dolazeći do njenih trenutno aktuelnih teorija. Takođe, uz pomoć predavača i predavačica sa različitih instituta i univerziteta dobijaju i uvid u lingvističke poddiscipline poput psiholingvistike, razvojne psiholingvistike, sociolingvistike, neurolingvistike, kognitivne lingvistike, teorije usvajanja drugog jezika i drugih njihovih srodnica. Polaznici_ce otkrivaju onu osnovnu, ali i onu širu lingvističku literaturu, te način prikazivanja osnovnih lingvističkih pojmova. Zatim, opremljeni ovim osnovnim znanjima, upuštaju se u (kompresovani) istraživački proces kroz mentorisano sprovođenje psiholingvističkih, razvojnopsiholingvističkih i sociolingvističkih eksperimenata. A kako je važno o svemu ostaviti i pisani trag, polaznici_e uče kako da ga ostave o svojim istraživanjima. Pored toga, polaznici_ce se oprobavaju i u pretraživanju korpusa – velikih skupina jezičkog materijala veoma značajnih za jezička istraživanja, te se upoznaju i sa formalnim pristupom analizi rečenične strukture kroz primer generativističke teorije.

Rukovoditeljke: Isidora Dekić i Tijana Radović

Isidora Dekić

U Petnicu sam prvi put došla 2014. kao polaznica programa lingvistike, a korukovodilica istog programa sam postala 2020. godine. Završila sam osnovne studije Engleskog jezika i književnosti, a kako me je Petnica uvek učila da je ključ (svega) u inter-, intra- i multidisciplinarnosti, rešila sam da to primenim i u svom formalnom obrazovanju, pa sam krenula putem primene računarstva u društvenim naukama kroz istoimene master studije. Sada radim u timu za veštačku inteligenciju jedne novosadske firme gde se zanimamo obradom prirodnih jezika.

Petnicu i program lingvistike vidim kao pravo mesto za sve (nas) koji vole (ili volimo) pitanje Zašto?, imenicu i pojam sistem, i fantastičnu sposobnost zvanu Jezik – baš onu koja generiše ovo što ja pišem, sistemski, onu koja dekodira ono što vi čitate, sistemski, a zašto (i kako) to radi – pozivam zaintrigirane da nam se pridruže, pa da se zajedno pitamo i (pokušamo da) odgovorimo na to.

 

Tijana Radović

Ćao! Ja sam Tijana. Sa lingvistikom sam se upoznala 2014. godine, kada sam prvi put došla u Petnicu kao polaznica programa lingvistike, i budući da mi se jako dopalo sve što smo radili na seminaru, odlučila sam da upišem osnovne studije opšte lingvistike sa španskim jezikom. Dok sam bila na osnovnim studijama dolazila sam u Petnicu kao mlađa saradnica, potom tokom master studija kao stručna saradnica, a 2020. godine postala sam i korukovodilica. Trenutno sam na doktorskim studijama Veštačke Inteligencije i bavim se obradom prirodnih jezika, koja spada u oblast računarske lingvistike. Volim da igram asocijacije, istražujem i družim se.

MATEMATIKA

Program

Program matematike realizuje se u dve grupe: za mlađe polaznike i za starije polaznike. Nastojimo da polaznicima prikažemo matematiku iza jednačina, formula i šablona i učinimo je zanimljivom i intrigantnom. Upućujemo polaznike u to kako izgleda baviti se matematikom kao naukom (a i naukom uopšte), kroz razgovore s njima na temu šta je to naučni rad, kako se piše naučni rad, šta su naučni časopisi, SCI-lista, KoBSON, kako izgleda proces recenzije naučnog rada, šta su naučne konferencije, kako se izlaže na naučnim konferencijama itd. Stariji polaznici dobijaju priliku da kroz projekte koji se rade tokom cele godine, a koji su često zapravo mali naučni radovi u kojima polaznici postižu neke originalne rezultate, direktno iskuse osećaj neposrednog učešća u stvaranju matematike. Pored rada na projektima, jedan petnički dan, u proseku, obuhvata 4-5 sati predavanja (na razne matematičke teme koje se ne obrađuju na redovnoj nastavi; vrlo često su to izlaganja bazirana na nekim savremenim problemima i rezultatima dobijenim u poslednjih nekoliko godina, pa polaznici stiču uvid u to kakva je matematika danas aktuelna), dok je ostatak popunjen različitim zabavnim aktivnostima (koje mogu biti matematičke: tim-bilding, matematičke igre, problem dana…, kao i nematematičke: kvizovi sa drugim seminarima, izleti, sportske aktivnosti…).

Pratite naše aktivnosti i na https://www.instagram.com/petnica_mat/ i https://www.facebook.com/PetnicaMAT/

Rukovodioci: Bojan Bašić i Danica Zečević

Bojan Bašić

Nakon što sam nekako uspeo da zaobiđem sve prethodne faze petničkog stasavanja, u Stanicu sam prvi put došao tek kao stručni saradnik na programu matematike 2016. Odmah sam shvatio da je to bila velika greška. Mislim, ne to što sam došao, nego to što sam toliko čekao. Od tada praktično nema seminara matematike koji je protekao bez moje malenkosti (na sreću ili na žalost polaznika i saradnika, kako se uzme), a od šk. god. 2020/2021. sam ustoličen za rukovodioca. U slobodno vreme radim kao profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Rad sa mladima me čini naročito zadovoljnim, i jedna od stvari na koje sam najponosniji u dosadašnjoj karijeri upravo je veliki broj doktoranada koji su mi poklonili poverenje i poželeli da im baš ja budem mentor na doktorskim studijama. Nadam se da ću se, kroz koju godinu, i sa nekim bivšim Petničarima ponovo sresti, sada u takvoj ulozi.

 

 

 

Danica Zečević

U Petnicu sam prvi put došla u osmom razredu kao polaznik na LNŠ-u 2012. godine. Kasnije, u srednjoj školi, bila sam polaznik na programu fizike, ali, kada sam upisala Matematički fakultet, tadašnji rukovodilac matematike me je pozvao da budem saradnik. Rukovodilac programa matematike (za starije polaznike) postala sam prošle godine. Osnovne studije teorijske matematike završila sam 2021. na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i od tada radim na fakultetu kao saradnik u nastavi. Sada sam na master studijama. Kada sam postala saradnik na matematici jako mi se dopalo kako je program koncipiran i kakva iskustva polaznici steknu – za razliku od škole gde prate određeno gradivo, ovde imaju priliku da nauče sami da istražuju i uče matematiku. Zato se i trudim da prepoznam šta bih volela da sam znala ili radila kao srednjoškolac i da to uključim u program seminara.

PSIHOLOGIJA

Program

Polaznici koji su 2022. godine prvi put došli na program psihologije upoznavali su se sa izgledom i svrhom naučnog metoda uopšte, ali i specifično u oblasti psihologije, kroz predavanja iskusnih istraživača iz oblasti kognitivne, kliničke, socijalne psihologije, kao i psihologije opažanja, ličnosti i učenja. Nakon upoznavanja sa teorijskim pojmovima na prvom, polaznici su na drugom seminaru sprovodili svoja istraživanja, replicirajući poznata psihološka istraživanja. Na trećem seminaru, održanom u onlajn formatu, ovi polaznici su se pozabavili najčešćim greškama u metodologiji psiholoških istraživanja.

Polaznici kojima je 2022. bila druga, treća ili četvrta godina na programu psihologije imali su priliku da osmisle svoju originalnu istraživačku ideju, a zatim da isplaniraju tok istraživanja te da ga i (skoro) samostalno realizuju. Tokom dva seminara održana u ovoj godini, polaznicima su predstavljene specifičnije teme iz psihologije i srodnih oblasti (npr. odnos kognicije i emocija, matematička anksioznost, bihevioralna genetika, ponašanje kod životinja, iluzije opažanja daljine).

Ceo proces rada sa mlađim i starijim polaznicima upotpunili su mlađi saradnici (studenti osnovnih i master studija psihologije) koji su tokom godine polaznicima ogranizovali veliki broj interaktivnih predavanja, radionica i diskusija, ali i nezaobilaznih filmskih večeri.

Rukovoditeljka: Svetlana Pavlović

Svetlana Pavlović

Od 9 godina koliko sam provela u Petnici, po trećinu sam provela u polazničkoj, saradničkoj i rukovoditeljskoj ulozi. Imala sam prilike da učestvujem ne samo u realizaciji svog matičnog programa – psihologije, već i drugih, interdisciplinarnih programa. Kombinacija petničkog iskustva i znanja stečenog na fakultetu mi je omogućila da razvijem svoj pedagoški pristup. Trudim se da svoj rad prilagodim potrebama polaznika, vodeći računa da ih zainteresujem za oblast, ali i da im pružim mogučnosti za lični razvoj. Smatram da rad sa decom, kojim se profesionalno bavim i van Stanice, značajno prevazilazi prosto prenošenje znanja, već podrazumeva i nastojanje da se detetu pruži podrška u ostvarivanju sopstvenog potencijala.

Čvrsto verujem da rad u Petnici, pored polaznika, treba da bude usmeren na još jednu važnu ciljnu grupu – mlađe saradnike. Na taj način, Petnica pomaže u sazrevanju sposobnih mladih edukatora koji će svoja umeća moći da primenjuju i van Stanice.

RAČUNARSTVO

Program

Program računarstva ima dvije grupe polaznika za koje je u 2022. godini održao po dva seminara. Jednu grupu čine polaznici kojima je to prva godina u kojoj prisustvuju seminarima, a ostali (druga, treća, četvrta godina) čine drugu grupu.

Polaznici prve grupe su se u toku svojih aktivnosti upoznavali sa teorijskim osnovama mnogih oblasti, među kojima su: objektno orjentisano programiranje, arhitektura računara, operativni sistemi, funkcionalno programiranje, strukture podataka i algoritmi, digitalna elektronika, matematika, računarska grafika, mašinsko učenje, softversko inženjerstvo itd. Praktične aktivnosti su upotpunjavale teorijske, ali su dodatno obuhvatile i vježbe iz računarskih mreža, grafova – socijalnih mreža, računarske sigurnosti, analize i specifikacije korisničkih zahtjeva. Uz navedeno, polaznici su timski pristupali rješavanju jednog većeg implementacionog problema u računarstvu.

Polaznici druge grupe su proširili svoj pogled na nivoe apstrakcije u programiranju, kroz asemblersko programiranje (igrica i drugih programa) na raznim platformama, projektovanje procesora i dizajn instrukcijskog seta. Takođe, radili su na svojim samostalno osmišljenim petničkim projektima uz pomoć svojih mentora – stručnih saradnika. Kroz rad na projektu, polaznici savladavaju naučno-istraživačke metode, ispravnu analizu i rješavanje raznih problema, kao i pisanje rada.

Pratite naš rad i na https://www.instagram.com/rac_petnica/

Rukovodilac: Igor Šikuljak

Igor Šikuljak

Prvi put sam došao u IS Petnicu u 2015. godini kada sam bio u drugom razredu srednje škole. Već u svojoj prvoj prijavi za petničke programe sam imao želju da budem pozvan na program Računarstva, što se i desilo. U toku tri godine dok sam bio polaznik Računarstva, realizovao sam dva projekta, od kojih je jedan predstavljen na Konferenciji. Od 2018. godine sam angažovan u ulozi saradnika na svom programu, a od aprila 2022. se nalazim na poziciji rukovodioca programa Računarstva. U trenutku pisanja ovog teksta (maj 2022) student sam master studija Primjenjenih računarskih nauka na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a zaposlen sam na poziciji softverskog inženjera u Continental Automotive Serbia.

Pratite moj rad i na https://www.linkedin.com/in/igor-sikuljak/

TEHNIČKE NAUKE

Program

Program je pokrivao svih 5 disciplina tehničkih nauka koje se izučavaju u Petnici (astronomija, elektronika, fizika, matematika i računarstvo) sa ciljem da polaznicima bolje objasni i približi svaku od njih. Čitav program se zasniva na interdisciplinarnosti i međusobnoj povezanosti svih nauka, pa je najvažnije bilo da se ta činjenica približi polaznicima. Aktivnosti su najčešće bile ili predavanja iz neke od oblasti ili grupne radionice, takođe iz neke od oblasti. Pored ovoga, polaznici su imali seminarske zadatke kao i kratke projekte.

Rukovodilac: Aleksa Tešić

Aleksa Tešić

Prvi put sam došao u Petnicu 2015. godine kao polaznik programa računarstva. Od 2018. godine sam u ulozi saradnika i na programu računarstva i na programu tehničkih nauka, a od ove godine rukovodim programom tehničkih nauka. Završio sam informatički smer na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Trenutno sam zaposlen kao Site Reliability Engineer u firmi Tenderly, takođe pored toga radim na svom startapu koji se zove Notify Me. Program tehničkih nauka vidim kao sjajnu početnu tačku za polaznike koje interesuju svi programi iz oblasti tehničkih nauka koje Petnica nudi, ali koji se još uvek nisu opredelili za neki od njih. Na programu negujemo interdisciplinarnost i trudimo se da pokažemo polaznicima kako se različite naučne discipline konstantno kombinuju.

Pratite moj rad i na https://notify-me.rs/