Aktuelno

Istraživačka stanica Petnica objavljuje konkurs za obrazovne programe namenjene srednjoškolcima u 2023. godini. Prijavljivanje traje do 30. 12. 2022.

Prijavljivanje se ove godine vrši preko novog* onlajn sistema https://eprijave.petnica.rs/

Nakon elektronske prijave, neophodno je i da preuzmete dokument na dve strane koji ćete odštampati i koji će potpisati: kandidat, odgovorna osoba iz škole i roditelji/staratelji. Ovo je neophodno da bismo ispoštovali sve zakonima propisane procedure. Prijava će se smatrati kompletnom kad se taj dokument pošalje poštom (ili kurirskom službom) i stigne u Petnicu.

Započnite prijavu registracijom na portalu za e-prijave!

DODATNE DETALJE I UPUTSTVA ZA PRIJAVU MOŽETE PRONAĆI U BROŠURI NA OVOM LINKU

Za one koji nisu u mogućnosti da se prijave onlajn, i dalje je moguće poslati svu dokumentaciju poštom, ali ohrabrujemo sve kandidate da pokušaju da iskoriste prednosti elektronske prijave. Linkove ka formularima za papirnu prijavu možete pronaći u brošuri.

Učenici se ne prijavljuju za neki konkretan seminar, već se očekuje da u prijavnom formularu, autobiografiji i motivacionom pismu navedu svoja interesovanja i očekivanja (šta bi želeli da nauče, vežbaju i sl. u Petnici). Tim koji bude pregledao prijave nastojaće da za njih izabere program koji najbolje odgovara njihovim interesovanjima.

Kompletna prijavna dokumentacija za stare polaznike (koji nastavljaju učešće u istoj ili srodnoj oblasti) podrazumeva prijavni formular i predlog projekta.

Pogledajte koji programi za srednjoškolce su organizovani u Petnici ove godine.

Dobro proučite brošuru sa smernicama pre nego što počnete pripremu prijave!

Važno je da učenik samostalno pripremi prijavu!

Jedan deo prijavne dokumentacije moraju proučiti i potpisati roditelji ili staratelji, a jedan je za predstavnika škole. Bez tih potpisa prijava se neće uzimati u razmatranje!

Programi se odvijaju na srpskom jeziku, a konkurs je otvoren za učenike srednjih škola iz celog sveta.

Plan aktivnosti u 2023. godini će zavisiti od epidemiološke situacije u Srbiji i drugih nepredviđenih okolnosti, ali nadamo se da ćemo moći da realizujemo programe u punom kapacitetu.

Srećno!

*IS Petnica se svesrdno zahvaljuje dugogodišnjim učesnicima petničkih programa u različitim oblastima tehničkih nauka Nikoli Bebiću i Aleksi Tešiću na inicijativi za pokretanje sistema e-prijava, istrajnosti i strpljenju u realizaciji portala, a posebno na tome što su nesebično uložili svoje znanje i vreme u ovaj važan poduhvat.