Gde je IS Petnica?

Gde je IS Petnica?

Kompleks IS Petnica sadrži (trenutno) pet zgrada – hotel, restoran, zgradu sa laboratorijama, nastavni centar i biblioteku sa administracijom. Prostor je okružen negovanim zelenilom sa prijatnim pogledom na okolinu.

Petnica se nalazi 7 km jugoistočno od Valjeva, u centralnoj Srbiji. Valjevo je udaljeno 99 km od centra Beograda sa kojim je povezano dobrim želez-ničkim i autobuskim vezama. Valjevo je direktno povezano i sa obližnjim gradovima – Šabac, Loznica, Užice, Gornji Milanovac, Čačak itd. Lokacija je izabrana zbog zanimljivog okruže-nja i izuzetnih uslova za izvođenje različitih oblika rada na terenu.

Svega 200 metara od Stanice nalazi se Petnička pećina, poznata po prostranim podzemnim kanalima, dvoranama, podzemnom rekom i jezerom, retkim biljnim i životinjskim svetom i bogatim paleontološkim i arheološkim nalazima.

Odmah uz pećinu se nalazi arheološki lokalitet – ostaci neolitskog naselja i kulture stare preko 6000 godina koji je godinama predmet intenzivnih istraživanja stručnjaka iz zemlje i sveta. Od Petnice pa do severnih obronaka Valjevskih planina pružaju se najsevernije pojave tipičnog krasa u Jugoslaviji – Lelićki i Bačevački kras sa obiljem tipičnih pojava: vrtača, jama, pećina, karstnih vrela itd.

Par kilometra jugozapadno od Petnice nalazi se klisura reke Gradac koja je zbog svoje lepote i očuvane prirode (veliki broj pećina, bogat biljni i životinjski svet, savršeno čista voda) pod posebnom zaštitom. Sa juga i jugozapada Petnica je okružena vencem Valjevskih planina (Suvobor, Maljen sa Divčibarama, Povlen, Jablanik, Medvednik, Sokolske planine), sa gustim šumama, livadama, brojnim rekama i klisurama.

Oko 800 m od Stanice nalazi se rekreativni centar sa bazenima napajanih toplom podzemnom vodom i brojnim sportskim terenima. U neposrednoj blizini objekata Stanice nalazi se i manje jezero. Petnica je čuvena i po tradiciji školstva dužoj od pet vekova. Najstarija knjiga u ovom delu Bogat, raznovrstan i očuvan biljni i životinjski svet, zanimljive geološke pojave, kulturni i istorijski spomenici, sela bogate tradicije i blizina Valjeva – trgovačkog, saobraćajnog i kulturnog središta regije, čine Petnicu mestom pogodnim za izvo|enje različitih oblika nastave, a naročito kombinovanje teorijskog, laboratorijskog i terenskog rada.