Radni prostor

Radni prostor

Istraživačka stanica Petnica raspolaže uslovima za boravak (smeštaj i ishranu) i rad učenika tokom čitave godine. Sa oko 7500 m2 radnog i boravišnog prostora, solidnom opremom i velikim iskustvom u organizaciji različitih oblika naučnog obrazovanja mladih, Stanica se svrstava u sam vrh svetskih institucija za vanškolsko naučno obrazovanje mladih.

Pored deset učionica različitih kapaciteta i tipa, snabdevenih savremenom tehnikom, računarima, AV sistemima, u ISP se nalazi i amfiteatar sa 150 sedišta, kao i amfitetar na otvorenom za oko 300 slušalaca.