Programi za studente

Programi za studente

Pored redovnih kurseva, kampova i seminara za učenike, IS Petnica je organizator niza specijalizovanih programa i skupova, najčešće namenjenih mladim istraživačima i studentima svih nivoa studija.

U prethodnom periodu takvi programi su uspešno realizovani u nizu oblasti – od arheologije, astrofizike, analitičke hemije, biomedicine, psihologije, biologije, pa sve do muzikologije, fotografije, dizajna i 3D štampe.