Programi za osnovce

Programi za osnovce

Redovni program za učenike osnovnih škola koji IS Petnica organizuje je Letnja naučna škola. Letnja naučna škola (LNŠ) je višedisciplinarni program koji uvodi zainteresovane učenike u osnove istraživačkog pogleda na svet. Tokom LNŠ-a, učenici mogu da se neposredno angažuju u aktivnostima teorijskog, praktičnog i istraživačkog karaktera u oblastima astronomije, biologije, elektronike, hemije, geologije, arheologije, matematike, psihologije i drugih disciplina koje su zastupljene u ISP. Cilj programa nije da se nauče činjenice, vežbaju zadaci ili proverava znanje, već da se polaznici upoznaju sa principima i osnovnim metodama istraživanja i opšteg naučnog metoda i da se podstaknu da kritički razmišljaju i razvijaju istraživački duh.

Pravo prijavljivanja na LNŠ imaju učenici koji trenutno pohađaju VII razred i koji pokazuju izrazito visoku zainteresovanost za dodatno obrazovanje, nauku i istraživački rad, kao i visok stepen samostalnosti i lične inicijative. Kandidati treba da budu spremni na odvajanje od roditelja i poznatog okruženja, kao i na rad i druženje sa vršnjacima koje do tada nisu imali prilike da sretnu. Ocene i nagrade sa takmičenja ne predstavljaju bitan kriterijum za izbor kandidata.
Učesnici ne dobijaju nikakve diplome i učešće na LNŠ ne donosi nikakve formalne olakšice u daljem školovanju.

Prijavljivanje se vrši početkom godine, a program se održava tokom leta i jeseni.