Programi za osnovce

Programi za osnovce

Redovni program za učenike osnovnih škola koji IS Petnica organizuje je Letnja naučna škola. Letnja naučna škola (LNŠ) je višedisciplinarni devetodnevni program koji uvodi zainteresovane đake u osnove istraživačkog pogleda na svet. Polaznice i polaznici LNŠ se neposredno angažuju u aktivnostima teorijskog, praktičnog i istraživačkog karaktera u oblastima astronomije, biologije, fizike, elektronike, hemije, geologije, istorije, arheologije, geografije, matematike, psihologije, lingvistike, računarstva, biomedicine i drugih disciplina koje su zastupljene u IS Petnica. Cilj programa nije da se nauče činjenice, vežbaju zadaci ili proverava znanje, već da se polaznici upoznaju sa principima i osnovnim metodama istraživanja kao i sa naučnim metodom u najširem smislu, te da se podstaknu da kritički razmišljaju i razvijaju istraživački duh. Učesnici ne dobijaju nikakve diplome i učešće na LNŠ ne donosi nikakve formalne olakšice u daljem školovanju.

Pravo prijavljivanja na LNŠ imaju đaci koji trenutno pohađaju VII razred (pretposlednji razred osnovne škole za kandidate iz regiona koji pohađaju školu van Srbije) i koji pokazuju izrazito visoku zainteresovanost za dodatno obrazovanje, nauku i istraživački rad, kao i visok stepen samostalnosti i lične inicijative. Kandidati treba da budu spremni na odvajanje od roditelja i poznatog okruženja, kao i na rad i druženje sa vršnjacima koje do tada nisu imali prilike da sretnu. Program će biti realizovan tokom septembra 2024. godine, kada kandidati budu pohađali VIII razred (završni razred osnovne škole za kandidate iz regiona koji pohađaju školu van Srbije).

Spiskovi izabranih učesnika će biti objavljeni na sajtu IS Petnica do kraja juna 2024. godine, a učesnici će dobiti pozivna pisma sa detaljnim instrukcijama za pohađanje programa na registrovane imejl-adrese

Konkurs za LNŠ za 2024. godinu je otvoren do 10. maja 2024. godine.  

Prijavljivanje se vrši registracijom i popunjavanjem digitalnog formulara, uz koji se prilažu saglasnosti roditelja i škole i dodatna dokumentacija, na portalu za elektronsko prijavljivanje za programe IS Petnica. Detaljna tehnička uputstva i preporuke za kandidate kako da osmisle i napišu određene delove svoje prijave, pojavljivaće se kako bude tekao proces pisanja prijave.

Svim zainteresovanim učenicima i učenicama želimo srećan rad na pripremi prijavne dokumentacije i puno sreće u procesu izbora učesnika!