Petnica International

Petnica International

PI (Petnica International) je popularni dvonedeljni međunarodni letnji naučni kamp za učesnike uzrasta 18-20 godina iz celog sveta. Učesnici imaju jedinstvenu priliku da prate bogat i zanim-ljiv program uključujući i mogućnost da rade na malim samostalnim istra-živačkim projektima iz najrazličitijih oblasti. Svake godine u Petnici se organizuje desetina različitih programa za učesnike iz celog sveta.