Oblasti

Oblasti

Programi IS Petnica pokrivaju širok dijapazon oblasti u domenu prirodnih, tehničkih, društvenih i medicinskih nauka, kao i oblast industrijskog dizajna i niz višedisciplinarnih i interdisciplinarnih oblasti.

 • Antropologija
 • Astronomija
 • Arheologija
 • Biologija
 • Biomedicina
 • Dizajn
 • Društvene
 • Eksperimentalna biologija i hemija
 • Elektronika
 • Fizika
 • Geonauke
 • Hemija
 • Matematika
 • Interdisciplinarno
 • Istorija
 • Lingvistika
 • Psihologija
 • Računarstvo
 • Specijalni
 • Tehničke