O nama

Istraživačka stanica Petnica

Istraživačka stanica Petnica (ISP) je samostalna i nezavisna institucija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture. Aktivnosti ISP su najvećim delom usmerene na mlade – na učenike i studente, kao i na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblasti nauke i tehnologije.

Programi ISP obuhvataju širok spektar oblasti i disciplina u okviru prirodnih, društvenih i tehničkih nauka.

Veliki broj različitih programa

Svake godine Istraživačka stanica Petnica organizuje veliki broj različitih programa u obliku kurseva, seminara, naučnih kampova, radionica i sl, u trajanju od više dana. Na ovim programima kao predavači gostuju iskusni naučni radnici i istraživači iz velikog broja naučnih instituta i fakulteta sa kojima ISP sarađuje.

Glavnina programa ISP je namenjena osnovnoj ciljnoj grupi – učenicima srednjih škola, tj. mladima u uzrastu od 15 do 19 godina. Njima se nudi mogućnost da se prijave za čitavu seriju seminara i kurseva tokom jedne godine koji se održavaju u nekoliko termina tokom zime, proleća, leta i jeseni. ISP samostalno vrši izbor učenika koji će se pozvati da učestvuju na programima. Na raznovrsne programe IS Petnica svake godine prijavljuju se učenici iz preko 500 škola iz svih delova Srbije, i država nekadašnje Jugoslavije.

Nekoliko puta tokom godine ISP organizuje i programe namenjene učenicima osnovnih škola – uglavnom završnih razreda, u obliku „Letnje naučne škole“.

ISP je poznata i po posebnim kursevima namenjenim nastavnicima osnovnih i srednjih škola. Osnovni cilj ovih programa je upoznavanje nastavnika sa savremenim metodama i sadržajima u odgovarajućim oblastima i školskim predmetima.

Zahvaljujući dobroj opremljenosti naučnom opremom, ISP organizuje škole, prakse i seminare namenjene studentima svih nivoa studija. Ovakve programe ISP organizuje u saradnji sa akademskim i naučnim institucijama, kao i razvojnim centrima uspešnih kompanija. U prethodnih nekoliko godina takvi programi su uspešno realizovani u nizu oblasti – od arheologije, astrofizike, analitičke hemije, biomedicine, psihologije, biologije, pa sve do muzikologije, fotografije, dizajna i 3D štampe.

Petničke obrazovne aktivnosti su oslonjene na široku mrežu od preko 800 stručnih saradnika koji u svojstvu gostujućih predavača, mentora ili savetnika učestvuju u kreiranju i izvođenju različitih kurseva i kampova. Oni dolaze iz preko stotinu fakulteta ili naučnih instituta i danas najveći deo njih su bivši polaznici petničkih programa. Ova mreža saradnika omogućava da ISP ima saradnju i sa prestižnim svetskim fakultetima i institutima.

Međunarodna saradnja

Istraživačka stanica Petnica rado deli svoja iskustva sa kolegama koji imaju slične aktivnosti ili ideje. Tako, u Petnicu redovno dolaze nastavnici iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Rusije, Izraela… Istraživačka stanica takođe podstiče aktivnu saradnju između organizacija sličnog tipa. Sa kolegama iz Nemačke, Hrvatske, Izraela, Italije razmenjujemo učenike.

Petnički Naučni dan

Grupe zainteresovanih učenika znatno šireg dijapazona uzrasta – od 7 do 18 godina, zajedno sa svojim nastavnicima mogu da se uključe u poseban tip jednodnevnih programa u Petnici: Petnički Naučni dan. Tokom Naučnog dana učenici mogu da izvedu zanimljive vežbe i aktivnosti koje se ne mogu izvoditi u školi u okviru jednog predmeta ali i kao mozaik više izabranih oblasti.