Laboratorije

Laboratorije

IS Petnica raspolaže sa vrhunski opremljenim kabinetima i laboratorijama – za hemiju, biohemiju, biologiju, fiziku, elektroniku, arheologiju, geologiju… U planu je izgradnja astronomske i klimatološke opservatorije. Laboratorije i kabineti u Petnici su multifunkcionalne i fleksibilne i omogućavaju mladima da dožive iskustvo naučnog istraživanja na realnim problemima uz pomoć profesionalne naučne opreme.

  • Laboratorija za fiziku i elektroniku
  • Laboratorija za hemiju
  • Laboratorija za biologiju
  • Laboratorija za geologiju
  • Laboratorija za arheologiju