Koncept

Koncept

Ciljna grupa svih petničkih programa su mladi ljudi odlučni da sami za sopstveno obrazovanje učine najviše što mogu. Naša uloga je da polaznicima programa pomognemo učeći ih kako da istražuju, kako da budu samostalni u tome što rade, kako da budu kritični i prema sebi i prema drugima i, na kraju, kako da istraju u tome što rade.

Učenje kroz istraživanje, kao osnovni metod rada, bazira se na malim naučnim projektima koje polaznici realizuju od početka do kraja. Takav rad nije jednostavan i zahteva puno truda, strpljenja i ljubavi prema nauci. Stoga je visoka motivacija polaznika neophodan uslov za uspešno pohadanje seminara.

U Petnici nema kurikuluma koji svi moraju da prođu, niti rezultata koje svi moraju da ostvare. Svaki polaznik u Petnici ima svoja interesovanja, želje i ambicije. Mi to veoma cenimo i zato je individualni pristup jedino moguć. Svako dobija svoj problem i pokušava da iz njega izvuče najviše.

Naš posao je pre svega da polaznicima doziramo pažljivo odabrane probleme, da pomno pratimo kako se sa njima bore, da ih hrabrimo i pružamo podršku.

Konačno, u Petnici nema diploma i sertifikata. Jedina satisfakcija koju polaznici seminara u Petnici mogu dobiti za godine napornog rada su radost saznanja i mogućnost da se ta radost podeli sa drugima. Stotine polaznika koji iz godine u godinu ponovo dolaze u Petnicu smatraju da je to više nego dovoljno.

U pripremi i neposrednoj realizaciji programa aktivno učestvuje više stotina naučnih radnika iz više desetina naučnih instituta i fakulteta uključujući i eminentne stručnjake iz inostranstva, kao i veći broj studenata i mladih naučnika koji su ranije bili polaznici programa u Petnici.

Predavači, asistenti i saradnici Stanice stručnjaci su različitog profila i iskustva. Neke od ovih seminara odlikuje angažovanje vrhunskih naučnika i univerzitetskih nastavnika, dok na drugima učestvuju mladi stručnjaci koji se biraju i pripremaju iz redova studenata ili mladih naučnih radnika. Značajan deo aktivnosti na programima se poverava bivšim polaznicima Petnice – mladim saradnicima (studenti saradnici) koji su se dokazali kao uspešni i talentovani studenti i budući profesionalni naučni radnici.

Cilj istraživačkih aktivnosti učenika nije da ostvare neki određeni naučni rezultat, već da ovladaju korektnom metodologijom istraživačkog rada od zamisli i formulacije projekta, preko njegove pripreme i realizacije, pa do formulacije i predstavljanja rezultata.

Učesnici letnjih kampova mogu sa svojim izveštajima i stručnim radovima konkurisati za učešće na godišnjoj Konferenciji (decembar). Radovi koji na osnovu kvaliteta i originalnosti budu izabrani predstavljaju se na Konferenciji i publikuju u posebnom Zborniku radova. Svi ovi radovi se tretiraju kao ravnopravni. ISP ne dodeljuje nikakve nagrade pojedincima niti izdvaja pojedinačne radove. Stav ISP je da je pisani istraživački rad, naročito ukoliko je kvalitetno urađen i izabran za učešće na Konferenciji, a time i publikovan u Zborniku radova, najbolja preporuka o kvalitetima pojedinog učenika.

Višegodišnji učesnici petničkih programa i konferencija mogu biti kandidovani za studente saradnike i tako biti u prilici da aktivno učestvuju u kreiranju i izvođenju obrazovnih programa.