scat porn jav

Istraživačka stanica Petnica

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Program za školske sekcije fizike

E-mail Print PDF

Do sada su u nekoliko navrata u prethodnih godinu dana primljene posete školskih sekcija u laboratorijama ISP i vršene su obrazovne aktivnosti.

Iz razgovora sa direktorima škola i sa nastavnicima koji su dovodili grupe učenika iz sekcija u posete, rukovodstvo stanice je došlo do sledećeg rešenja za ponudu aranžmana za gostovanje i saradnju:

 • jednodnevna poseta: dolazak ujutru radni ili neradni dan, 7 sati praktičnog rada u toku dana, obilazak okoline stanice, ručak, odlazak do 19h istog dana. (bruto cena 970din po učeniku)

Naravno, aranžmani se mogu ugovoriti i realizovati isključivo kada nisu u toku ostale redovne aktivnosti seminara u stanici koji koriste resurse laboratorije za fiziku, optiku i elektroniku. Veličine grupa koje dolaze u posetu bi se kretale od 8 do 25 učenika. Kao pratnju prihvatamo do dva nastavnika koji ne snose troškove boravka. Zavisno od veličine grupe, ali i sastava po razredima bi se angažovao određen broj asistenata-saradnika stanice u izvođenju aktivnosti sa sekcijama.

Svi posetioci mogu računati na slobodan pristup biblioteci i računarskom centru. Po pravilu, radnim danima se izvode redovne aktivnosti stanice sa seminarima koji mogu takođe koristiti te resurse, a vikendom je gužva manja.

Istraživačka stanica Petnica je u potpunosti otvorena za svaki dogovor u vezi sadržaja koje bi sekcije fizike želele da vide u eventualnim posetama (obuka u obradi rezulatata merenja, izrada osnovnih i složenijih lab vežbi, pisanje izveštaja, demonstracioni ogledi, predavanja na zadatu temu). Ono što se očekuje od škola je da obezbede prevoz do ISP i  pratnju  učenika - nastavnike koji će voditi posete. Za aranžmane za školske sekcije se plaća ekonomska cena boravka po učeniku, a cene se mogu dobiti na zahtev. U slučaju da u posete dolaze manje grupe međugradskim prevozom, u stanju smo obezbediti prevoz od autobuske/železničke stanice do ISP i nazad besplatno.


OPREMLJENOST LABORATORIJA

Optička laboratorija

Laboratorija za optiku je posebna zamračena prostorija u kojoj se nalaze dva masivna optička stola i četiri optičke table za postavke najrazličitijih eksperimenata raznog stupnja ozbiljnosti i kompleksnosti. Ujedno, optička laboratorija služi i za izvođenje različitih laboratorijskih vežbi koje zahtevaju mrak i/ili stabilne uslove bez buke i potresa. Raspoložive laboratorijske vežbe su:

 1. Određivanje žižne daljine sočiva direktnom i Beselovom metodom
 2. Određivanje konstante difrakcione rešetke
 3. Određivanje debljine dlake pomoću difrakcije
 4. Merenje talasne dužine svetlosti pomoću Njutnovih prstenova
 5. Određivanje spektra vodonika i helijuma spektrofotometrom
 6. Provera zakoa refleksije svetlosti
 7. Zakon prelamanja u vodi
 8. Ekspanderi laserskog snopa
 9. Određivanje koeficijenta transmisije/refleksije delilaca svetlosti
 10. Određivanja ugla divergencije i profila laserskog snopa
 11. Difrakcija na kružnom otvoru
 12. Majkelsonov interferometar
 13. Polarizacija svetlosti (Malusov zakon i λ/4 pločice)
 14. Schlieren optika
 15. Modovi oscilovanja lasera
 16. Snimanje spektara raznih izvora svetlosti
 17. Merenje osvetljaja luksmetrom

Broj mogućih postavki eksperimenta je dosta veći, a na raspolaganju je veliki broj optomehaničkih komponenti svetskih proizvođača Thorlabs i Newport, kao i nekoliko helijum neonskih lasera crvene, žute i zelene boje. Kapacitet laboratorije je 8 učenika na 4 radna mesta, ali se podrazumeva međusobna kooperacija u smislu paljenja i gašenja svetla u toku izvođenja eskperimenata. Ako se vrše pokazni eksperimenti, laboratorija može da primi i do 15 posmatrača.


Laboratorija za primenjenu fiziku i elektroniku

Laboratorija za primenjenu fiziku i elektroniku je prvenstveno namenjena vežbama i aktivnostima iz fizike električnih kola  i elektronike.

Laboratorija je opremljena dovoljnim brojem naponskih i strujnih izvora, pasivnih električnih komponenti, kablova, unimera, osciloskopa i razvojnih okruženja za programiranje mikrokontrolera.

Jedan deo moguće postavke laboratorijskih vežbi obuhvata:

 1. Omov zakon i Kirhofova pravila
 2. Merni mostovi u kolima jednosmerne i naizmenične struje
 3. Snimanje karakteristike poluprovodničke diode
 4. Jednostrani i dvostrani usmerači
 5. Osciloskop i Lisažuove figure
 6. RC kola, diferencijatori, integratori
 7. Merenje snage, napona, jačine struje.
 8. Akvizicija i analiza signala digitalnim osciloskopom
 9. Analiza spektra zvučnih izvora na računaru
 10. Kola sa tranzistorima, operacionim pojačavačima
 11. Samostalno spajanje i testiranje raznih kola na protobordu


Laboratorija za klasičnu fiziku

Raspoložive su sledeće aparature i postavke eksperimenata koji se mogu raditi (demonstrativno, ali i samostalno od strane učenika):

 1. Osnovna merenja dužine (lenjir, nonijus, mikrometarski zavrtanj)
 2. Merenje gravitacionog ubrzanja pomoću matematičkog klatna (3 mesta)
 3. Merenje koeficijenta viskoznosti glicerina Stoksovom metodom
 4. Određivanje brzine zvuka pomoću Kundtove cevi
 5. Određivanje brzine zvuka pomoću rezonancije vazdušnog stuba
 6. Određivanje odnosa CP/CV za vazduh metodom Clement-Desormesa
 7. Proveravanje Šarlovog zakona
 8. Oberbekov točak i moment inercije
 9. Provera Njutnovog zakona hlađenja
 10. Merenje temperature i određivanje konstante termometra
 11. Merenje sila, mase, zapremine i gustine.

Laboratorija raspolaže i sistemima za akviziciju podataka sa senzorima koji automatizovano mere pritisak, vreme, temperaturu, brzinu, dužinu,  i pomoću njih je moguća postavka posebno zamišljenih eksperimenata.

Kapacitet laboratorije za klasičnu fiziku je oko 20 radnih mesta, sa istovremenom postavkom 10 laboratorijskih vežbi. Po potrebi se vežbe postavljaju i u susednoj laboratoriji za elektroniku takođe kapaciteta 20 radnih mesta.