scat porn jav

Istraživačka stanica Petnica

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Nastavnički seminari

 

Istraživačka stanica Petnica svake godine organizuje veći broj seminara i kurseva namenjenih stručnom usavršavanju i obuci nastavnika i saradnika u nastavi osnovnih i srednjih škola u različitim naučnim oblastima kao i u drugim veštinama i sadržajima vezanim za savremeno i uspešno izvodjenje nastave.

Tokom meseca aprila planiramo sledeće seminare koji za uspešno pohadjanje "nose" 24 sata i za koje je ukupan iznos participacije po učesniku 7,800.- dinara:

1. Od 15.4 - 18.4.2010. - SEMINAR GEOGRAFIJE ZA NASTAVNIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

- Seminar je namenjen nastavnicima Osnovnih i Srednjih škola

- Neke od tema koje će se obradjivati su: didaktička funkcija planiranja i programiranja nastavnog rada, standardi u nastavi geografije, aktivno učenje, timski rad u nastavi geografije, motivacija učenika i komunikacija u nastavi geografije, rad u nastavi sa neuspešnim učenicima, elektronsko učenje - mogućnosti primene u nastavi geografije, osnove GIS tehnologije, GIS u nastavi geografije, ...

- Dodatne informacije možete dobiti od rukovodioca seminara, Radisava Golubovića (e_mailom: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ili telefonom 014/ 25.11.80 u radno vreme) ili od koordinatora seminara za nastavnike, Nine Jevtić (e_mailom: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ili telefonom 014/ 25.12.80 u radno vreme).

2. Od 22.4 - 25.4.2010. - SEMINAR ZA NASTAVNIKE BIOLOGIJE – MODERNI ČOVEK SAGLEDAN KROZ BIOLOGIJU

- Seminar je namenjen nastavnicima Osnovnih i Srednjih škola

- Seminar je namenjen nastavnicima biologije, ekologije i medicinskih predmeta u osnovnim i srednjim školama

- Neke od tema koje će se obrađivati su: mutageni u čovekovoj sredini, genetički stres, mehanizmi reparacije DNK, odnos čoveka i gripa, „nove" nasledne bolesti...

- Dodatne informacije možete dobiti od rukovodioca seminara, Vladimira Jovanovića (e_mailom: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ili telefonom 014/ 25.11.80 u radno vreme) ili od koordinatora seminara za nastavnike, Nine Jevtić (e_mailom: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ili telefonom 014/ 25.12.80 u radno vreme).

3. Od 22.4 - 25.4.2010. - SEMNIAR ZA NASTAVNIKE HEMIJE - PROBLEMSKA I EKSPERIMENTALNA NASTAVA HEMIJE

- Seminar je namenjen nastavnicima Osnovnih i Srednjih škola

- Teme koje će se obradjivati na seminaru su raznovrsne i pokrivaju stručna i popularna predavanja iz različitih oblasti hemije, metodike nastave hemije, mogućnosti primene računara u nastavi hemije, kao i edukacione radionice iz metodike nastave hemije.

- Dodatne informacije možete dobiti od rukovodioca seminara, Ljubice Perić (e_mailom: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ili telefonom 014/ 25.11.80 u radno vreme) ili od koordinatora seminara za nastavnike, Nine Jevtić (e_mailom: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ili telefonom 014/ 25.12.80 u radno vreme).

Ovi programi traju 4 dana. Veličina grupe je oko 25 učesnika, zavisno od tipa programa i zahteva za korišćenjem specifične opreme i individualizovanim pristupom.

Ako želite da se prijavite kao učesnik na nekom od seminara molimo Vas da nam što je moguće pre pošaljete sledeće podatke:

 1. ime i prezime
 2. naziv predmeta koji predajete
 3. naziv škole u kojoj radite
 4. adresu, poštanski broj, naziv mesta i broj telefona škole u kojoj radite
 5. vašu e_mail adresu, ili broj telefona, kako bi mogli da vas kontaktiramo.

Prijavu možete poslati na jedan od sledećih načina:

 • pismom na adresu: NS; IS Petnica; P.Fah 6; 14104 Valjevo
 • faksom na broj: 014/ 25.12.12
 • e_mailom na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Seminar je akreditovao Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, rešenjem broj IV-457/2009 i nalazi se u Katalogu programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2009/2010 godinu (pod brojem 271) sa nazivom "SAVREMENI TRENDOVI I METODOLOGIJA RADA U OKVIRU RAZLIČITIH PREDMETA PRIRODNIH NAUKA", te će se učešće na njemu priznavati kao učešće na programima stručnog usavršavanja u trajanju od 24 sata.