Biblioteka

Biblioteka

Petnička naučna biblioteka sadrži preko 50,000 knjiga i časopisa i desetine hiljada elektronskih publikacija.

Korisnicima biblioteke omogućeno je da pristupaju do EBSCO baze podataka, kao i KoBSON elektronskoj bazi časopisa koja sadrži tekstove iz više hiljada različitih naslova časopisa, kao i mnogobrojnim naslovima knjiga koji su u elektronskom obliku. Biblioteka raspolaže sa deset računarskih terminala, skenerima i štampačima koji su na raspolaganju polaznicima i saradnicima.

Resursni centar za nastavnike (Recentis) je odeljenje Istraživačke stanice Petnica namenjeno stručnoj podršci nastavnicima osnovnih i srednjih škola u širokom dijapazonu školskih predmeta i profesionalnih oblasti vezanih za organizaciju rada i nastavu u školi.

Resursni Centar nudi dva osnovna oblika usluga nastavnicima i školama: medijatečki program i programe seminara i kurseva za nastavnike i stručne saradnike.

Centar je opremljen sa preko hiljadu kvalitetnih i pažljivo odabranih stručnih knjiga, časopisa, priručnika i školskih udžbenika iz različitih zemalja, uključujući i ex-Yu prostor, kao i zbirkama video materijala, računarskih programa, i edukativnih postera.