13
maj
Konkurs za radno mesto psihološkinje/psihologa u IS Petnica
Istraživačka stanica Petnica (ISP) je samostalna i nezavisna institucija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti i obrazovanja. Aktivnosti ISP su najvećim delom usmerene na mlade – na učenike i studente, a jedan deo aktivnosti obuhvata i rad sa nastavnicima na upoznavanju novih tehnika, metoda i sadržaja u oblasti nauke i tehnologije. U potrazi [...]
08
maj
Produžen rok za prijavljivanje za LNŠ!

Usled tehničkih problema nekoliko dana pre praznika, rok za prijavljanje za Letnju naučnu školu je produžen do 20. maja 2024. Prijavljivanje se vrši registracijom i popunjavanjem digitalnog formulara, uz koji se prilažu saglasnosti roditelja i škole i dodatna dokumentacija, na portalu za elektronsko prijavljivanje za programe IS Petnica, koji se nalazi na sledećem linku: https://eprijave.petnica.rs/

08
apr
Konkurs za LNŠ za 2024. godinu je otvoren!
Konkurs za Letnju naučnu školu (LNŠ) za 2024. godinu je otvoren do 10. maja 2024. godine.  Pravo prijavljivanja na LNŠ imaju đaci koji trenutno pohađaju VII razred (pretposlednji razred osnovne škole za kandidate iz regiona koji pohađaju školu van Srbije). Program će biti realizovan tokom septembra 2024. godine, kada kandidati budu pohađali VIII razred (završni [...]

USLOVI RADA

Istraživačka stanica Petnica raspolaže uslovima za boravak (smeštaj i ishranu) i rad učenika tokom čitave godine.

Laboratorija
Mesta za smeštaj
m² radnog prostora
jedinica literature