PROGRAMI

NAJNOVIJE

28
jun
IV petnička škola molekularne biologije „PCR u biološkim i biomedicinskim istraživanjima“

Četvrta petnička škola molekularne biologije „PCR u biološkim i biomedicinskim istraživanjima“ Centar za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Odeljenje za biologiju Istraživačke stanice Petnica ove godine organizuju četvrtu školu molekularne biologije „PCR u biološkim i biomedicinskim istraživanjima“, koja je namenjena studentima svih nivoa studija i mladim istraživačima. Koncept Petničke škole molekularne […]

28
jun
Prva napredna petnička škola molekularne biologije „Kvantitativni PCR“

Prva napredna petnička škola molekularne biologije „Kvantitativni PCR“ Centar za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Odeljenje za biologiju Istraživačke stanice Petnica ove godine organizuju prvi naprednu školu molekularne biologije “Kvantitativni PCR”, koja je namenjena prvenstveno studentima doktorskih studija i mladim istraživačima. Koncept Petničke škole molekularne biologije, prvenstveno posvećene PCR metodi, nastao […]

USLOVI RADA

Istraživačka stanica Petnica raspolaže uslovima za boravak (smeštaj i ishranu) i rad učenika tokom čitave godine.

Laboratorija
Mesta za smeštaj
m² radnog prostora
jedinica literature