09
feb
RASPORED ZIMSKIH SEMINARA ZA SREDNJOŠKOLCE ZA NOVE POLAZNIKE
4 - 10. mart Računarstvo (prva grupa)   11 - 17. mart 2024. Elektronika Dizajn Geografija Hemija (prva grupa)   19 - 25. mart 2024. Arheologija Biologija (prva grupa) Hemija (druga grupa) Lingvistika   27. mart - 2. april 2024. Istorija Psihologija Geonauke Biomedicina (prva grupa) 4 - 10. april 2024. Društveno-humanističke nauke Biologija (druga [...]
16
jan
Raspored zimskih seminara za srednjoškolce za starije polaznike
12 - 16. februar 2024. Istorija 2 Računarstvo 2 Hemija 2 (prva grupa)   18 - 22. februar 2024. Biologija 2 (prva grupa) Geologija 2 Arheologija 2 Psihologija 2 Matematika 2   24 - 28. februar 2024. Hemija 2 (druga grupa) Lingvistika 2 Fizika 2   5 - 9. mart 2024. Biologija 2 (druga grupa) [...]
15
jan
SPISAK UČENIKA KOJI ĆE BITI POZVANI NA PROGRAME ZA SREDNJOŠKOLCE U IS PETNICA U 2024. GODINI
Timovi naših saradnika su predano radili na analizi i razumevanju pristiglih prijava i pokušali da za sve pronađu program koji bi im najviše odgovarao. U nekim slučajevima je bilo puno zainteresovanih kandidata i tu smo morali prednost da damo onima sa najjasnije i najtemeljnije izraženim sklonostima i interesovanjima, a za ostale da eventualno pronađemo mesto [...]

USLOVI RADA

Istraživačka stanica Petnica raspolaže uslovima za boravak (smeštaj i ishranu) i rad učenika tokom čitave godine.

Laboratorija
Mesta za smeštaj
m² radnog prostora
jedinica literature