PROGRAMI

NAJNOVIJE

14
okt
Prijavljivanje za programe u 2020.

Istraživačka stanica Petnica objavljuje konkurs za prijavljivanje za obrazovne programe namenjene srednjoškolcima u 2020. godini. Konkurs je otvoren za sve učenike srednjih škola sa teritorije Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Slovenije. Prijavljivanje traje do 29. 11. 2019. Prijavna dokumentacija i uputstvo se može preuzeti ovde. Prijavljivanje Prijavljivanje se vrši slanjem […]

28
jun
IV petnička škola molekularne biologije „PCR u biološkim i biomedicinskim istraživanjima“

Četvrta petnička škola molekularne biologije „PCR u biološkim i biomedicinskim istraživanjima“ Centar za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Odeljenje za biologiju Istraživačke stanice Petnica ove godine organizuju četvrtu školu molekularne biologije „PCR u biološkim i biomedicinskim istraživanjima“, koja je namenjena studentima svih nivoa studija i mladim istraživačima. Koncept Petničke škole molekularne […]

USLOVI RADA

Istraživačka stanica Petnica raspolaže uslovima za boravak (smeštaj i ishranu) i rad učenika tokom čitave godine.

Laboratorija
Mesta za smeštaj
m² radnog prostora
jedinica literature