javhard
 
extreme-18xxx

Istraživačka stanica Petnica

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

LNŠ: Stručni tim IS Petnica je završio izbor kandidata za učešće na Letnjoj naučnoj školi 2015. Broj pristiglih prijava bio je višestruko veći od broja mesta. Više detalja na LINKU.


LETNJE ŠKOLE ZA STUDENTE:


 

Istraživačka stanica Petnica (ISP) je samostalna i nezavisna organizacija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture. Aktivnosti ISP su najvećim delom usmerene na mlade – na učenike i studente, kao i na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblasti nauke i tehnologije. Programi ISP obuhvataju širok spektar oblasti i disciplina u okviru prirodnih, društvenih i tehničkih nauka.

Svake godine Istraživačka stanica Petnica organizuje veliki broj različitih programa u obliku kurseva, seminara, naučnih kampova, radionica i sl., najčešće u trajanju od više dana. Na ovim programima kao predavači gostuju iskusni naučni radnici i istraživači iz velikog broja naučnih instituta i fakulteta sa kojima ISP sarađuje.

Glavnina programa ISP je namenjena osnovnoj ciljnoj grupi – učenicima srednjih škola, tj. mladima u uzrastu od 15 do 19 godina. Njima se nudi mogućnost da se prijave za čitavu seriju seminara i kurseva tokom jedne godine koji se održavaju u nekoliko termina tokom zime, proleća, leta i jeseni. ISP samostalno vrši izbor učenika koji će se pozvati da učestvuju na programima.

Nekoliko puta tokom godine ISP organizuje i programe namenjene učenicima osnovnih škola – uglavnom završnih razreda.

ISP je poznata i po posebnim kursevima namenjenim nastavnicima osnovnih i srednjih škola. Osnovni cilj ovih programa je upoznavanje nastavnika sa savremenim metodama i sadržajima u odgovarajućim oblastima i školskim predmetima.


UNESKO PODRŽAO PETNICU

UNESKO, organizacija Ujedinjenih nacija za nauku, kulturu i obrazovanje donela je odluku o pokroviteljstvu obeležavanja jubileja 30 godina postojanja i rada Istraživačke stanice Petnica „zbog očiglednog doprinosa razvoju nauke i obrazovanja“.


 

freemags