PROGRAMI

NAJNOVIJE

21
jul
IV škola mikroskopije

Četvrta „Petnička škola mikroskopije“ biće održana u Istraživačkoj stanici Petnica od 16. do 21. septembra 2017. godine. Ovaj program organizuju timovi Katedre za biologiju ćelija i tkiva Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Odeljenja za biologiju Istraživačke stanice Petnica. Namenjen je studentima osnovnih, master i doktorskih studija koji imaju potrebu da ovladaju nekom od navedenih […]

19
jul
PCR u biološkim i biomedicinskim istraživanjima
Druga „Petnička škola molekularne biologije – PCR u biološkim i biomedicinskim istraživanjima“ biće održana u Istraživačkoj stanici Petnica od 24. do 29. septembra 2017. godine. Ovaj program organizuju timovi Centra za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Odeljenja za biologiju Istraživačke stanice Petnica. Namenjen je studentima osnovnih, master i doktorskih studija koji imaju [...]

USLOVI RADA

Istraživačka stanica Petnica raspolaže uslovima za boravak (smeštaj i ishranu) i rad učenika tokom čitave godine.

Računara
Mesta za smeštaj
m² radnog prostora
jedinica literature

THIS IS PETNICA